Lựa chọn nhà đầu tư theo hướng Chiến lược hay Tài chính?


#1

Bạn đang tìm nhà đầu tư để phát triển doanh nghiệp hoặc tìm nhà đầu tư / người mua để thoái vốn / bán doanh nghiệp mình nhưng đang băn khoăn giữa việc chọn nhà đầu tư loại nào?

Về cơ bản có hai loại tìm nhà đầu tư:

Tìm nhà đầu tư Tài chính (Financial Exit / Investors) là bán (cổ phần) doanh nghiệp theo tính chất thương mại (trade sale) hoặc IPO, trong đó giá trị thu được dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận của Công ty của bạn.

Tìm nhà đầu tư Chiến lược (Strategic Exit / Investors) không dựa trên cơ sở lợi nhuận có thể tạo ra của Công ty của bạn, mà trên cơ sở lợi nhuận trong tương lai có thể được tạo ra bởi người mua / Nhà đầu tư khi họ khai thác tài sản hoặc khả năng (capability) của Công ty của bạn.

Trong trường hợp của tìm nhà đầu tư Chiến lược, không quan trọng việc kinh doanh của Công ty của bạn có tạo ra lợi nhuận nhiều, có doanh thu tăng trưởng hoặc đang phát triển hay không. Điều này trái ngược với Tìm nhà đầu tư Tài chính trong đó hoàn toàn dựa vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mà Công ty của bạn đem lại cho chủ sở hữu mới.

Vậy Công ty của bạn phù hợp với hướng tìm nhà đầu tư nào?

So sánh Tìm nhà đầu tư Chiến lược và Tìm nhà đầu tư Tài chính

Như vậy, trong trường hợp các con số về kết quả kinh doanh và tăng trưởng ủng hộ hướng Tìm nhà đầu tư Tài chính thì Công ty của bạn có thể theo hướng này. Nếu không thì Công ty của bạn có thể hướng về Tìm nhà đầu tư Chiến lược. Mặt khác, giá bán cao nhất của Công ty của bạn là hữu hạn nếu tìm nhà đầu tư tài chính, vì dựa trên dòng tiền có thể tạo ra. Còn nếu tìm nhà đầu tư Chiến lược, giá bán chỉ bị giới hạn bởi khả năng tạo ra cơ hội cho người mua / Nhà đầu tư. Tìm nhà đầu tư Chiến lược thông thường có lợi hơn.

Chìa khóa cho Tìm nhà đầu tư Chiến lược là tìm một công ty lớn mà có thể khai thác các tài sản, khả năng của Công ty của bạn để tạo ra doanh thu lớn. Trong tình huống này, doanh thu, số lượng khách hàng hoặc nhân viên hoặc mức độ lợi nhuận của Công ty của bạn có thể không có liên quan, mà là độ lớn của các cơ hội doanh thu dành cho người mua / Nhà đầu tư.

Quá trình này bắt đầu bằng việc xem xét tài sản và khả năng riêng của Công ty của bạn. Những gì Công ty của bạn có hoặc làm mà có thể làm cơ sở để giải quyết các mối đe dọa nghiêm trọng hoặc cho phép một cơ hội doanh thu quy mô lớn cho một tập đoàn lớn?

Tiếp theo, Công ty của bạn cần phải xác định được các Tập đoàn lớn có thể khai thác cơ hội như thế nào.

Hoặc có một khả năng nữa là Công ty của bạn có thể chia nhỏ ra để bán cho các nhà đầu tư khác nhau.