Muốn biết ai là Người mua / Nhà đầu tư Chiến lược, hãy hỏi những câu hỏi này


#1

Công ty của bạn cần làm một Nghiên cứu để xác định:

 • Ai kiếm được tiền khi Công ty của bạn kiếm được tiền? (Đối tác phân phối)
 • Ai không làm ra tiền khi Công ty của bạn kiếm được tiền? (Đối thủ cạnh tranh)
 • Ai có thể kiếm tiền nhiều hơn Công ty của bạn có thể từ sản phẩm của Công ty của bạn? (Ai có kênh phân phối rộng hơn Công ty của bạn?)
 • Ai có thể loại bỏ một hạn chế về trong hoạt động kinh doanh của Công ty của bạn? (Nguồn lực tài chính?)
 • Ai có một vấn đề mà Công ty của bạn có thể sửa chữa?
 • Ai có mối đe dọa mà Công ty của bạn có thể làm giảm hoặc loại bỏ? (Tích hợp dọc)
 • Ai bán cho cùng một khách hàng giống Công ty của bạn? (Sản phẩm bổ sung)
 • Ai sử dụng công nghệ giống Công ty của bạn?
 • Ai cần cơ sở khách hàng của Công ty của bạn? (Bán chéo sản phẩm)
 • Ai cần công nghệ hoặc những nhân sự của Công ty của bạn?

Tiêu chí lựa chọn Người mua / Nhà đầu tư cũng nên xem xét đến kinh nghiệm của họ trong hoạt động mua lại, họ càng có kinh nghiệm, công việc càng trôi chảy & Người mua / Nhà đầu tư tìm kiếm Giá Trị Chiến Lược thường sẳn sàng một mức giá công bằng cho giá trị của Công ty của bạn.

 • Công ty của bạn sẽ trình bày cho người mua / Nhà đầu tư như thế nào về việc có thể khai thác các tiềm năng của Công ty của bạn?
 • Người mua / Nhà đầu tư thành công thường trả một mức giá cao hơn và cũng ít có khả năng sa thải nhân viên của Công ty của bạn.
 • Nếu người mua / Nhà đầu tư đã có một số hoạt động mua lại trước đây, Công ty của bạn cần tìm hiểu sự thành công hay thất bại của họ trước đó.
 • Trong thực tế, tổng số tiền thu về có thể nhiều hơn đáng kể nếu doanh nghiệp được bán theo các giai đoạn khác nhau cho những Người mua / Nhà đầu tư khác nhau.

image