Năng Lượng Xanh - Nguồn Năng Lượng Của Tương Lai


#1

Với 100GW dự báo công suất bổ sung vào năm 2030 và tăng gấp 10 lần trong sản xuất năng lượng tái tạo, Việt Nam nghiêm túc về tương lai của ngành năng lượng. Không có gì lạ, với mức tăng trưởng nhu cầu điện hàng năm là 14%.

Sự chấp thuận chính thức về thuế suất nạp năng lượng mặt trời vào tháng 4 năm 2017 với PPA 20 năm và chương trình hỗ trợ đo đếm ròng cho các dự án trên tầng thượng cho thấy một chính phủ cam kết thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng mặt trời. Phát triển năng lượng gió cũng được hỗ trợ với kế hoạch đạt 6GW công suất phát điện vào năm 2030. Bên cạnh đó, các đường truyền sẽ được nâng cấp để phù hợp với công suất thế hệ mới và lưới điện thông minh được triển khai, nâng cao hiệu quả, đồng thời tăng độ tin cậy.

Với gần 66% dân cư nông thôn, Việt Nam cũng đang tăng cường nỗ lực mang điện đến toàn dân, dù ở trên hay ngoài lưới, tăng tỷ lệ điện khí hóa và chuẩn bị cho đất nước phát triển.

Việt Nam đang mở rộng ngành công nghiệp năng lượng. Năm 2019, Việt Nam tổ chức sự kiện lớn hơn. The Wind Show Vietnam, The Power & Electrical Show Vietnam, The Solar Show Vietnam & The Energy Storage Show Vietnam sẽ là hơn 100 nhà triển lãm giới thiệu các công nghệ và giải pháp năng lượng đẳng cấp thế giới, và hơn 3.000 người tham dự.