Những rủi ro nào mà Người mua / Nhà đầu tư thường lăn tăn?


#1

Người mua / Nhà đầu tư sẽ quan tâm ba khía cạnh trước khi họ quyết định mua Công ty của bạn:

 1. Những rủi ro trong kinh doanh sau khi được mua lại là gì?
 2. Những vấn đề mà họ sẽ phải đối phó khi thay đổi quyền sở hữu?
 3. Những chi phí, sự chậm trễ, các vấn đề mà họ sẽ trải qua trong việc đạt được các mục tiêu mua lại.

Các khía cạnh thường tạo ra các vấn đề bao gồm:

 • Hợp đồng khách hàng không chuẩn;
 • Thỏa thuận cung cấp không chuẩn;
 • Các điều kiện thuê bất lợi;
 • Thỏa thuận SHTT lỏng lẻo;
 • Hệ thống khen thưởng và thù lao quá hào phóng;
 • Bảo hiểm sức khỏe hoặc các kỳ nghỉ hào phóng;
 • Hệ thống báo cáo chưa đầy đủ;
 • Kết quả công việc đầu ra chất lượng kém;
 • Sử dụng công quỹ công ty hoặc các nguồn lực cho mục đích cá nhân;
 • Những ràng buộc của chủ nợ hiện có;
 • Hàng tồn kho dư thừa;
 • Tài sản định giá quá cao;
 • Có những quy định chưa tuân thủ.

Chủ động nhận ra và điều chỉnh / giải quyết sớm những vấn đề này sẽ giúp quá trình làm việc giữa bạn và Nhà đầu tư được đẩy nhanh hơn.

Ngoài ra, bạn cũng cần trấn an nội bộ

Nếu nhân viên của Công ty của bạn có động lực thực hiện công việc chuyển giao, họ sẽ có xu hướng hỗ trợ nhiều hơn. Các ưu đãi có thể là dưới hình thức cổ phiếu, quyền chọn, tiền thưởng.

Cần có một sự liên kết các lợi ích của cổ đông, các nhà quản lý, nhân viên của Công ty của bạn và các chủ sở hữu mới.

image