"No pain, no gain" hay là...?


#1

Mình từng rất phân vân, kinh doanh có phải là chấp nhận thương đau, “Không có đau đớn thì không có thành tựu” không? Là dồn hết sức cho nó, được thì ăn cả, ngã về không, kiểu như “The winner takes it all” vậy không? Nếu mình không hành động nhanh chóng thì cơ hội trôi qua thì sao?

Tuy nhiên thì mình cũng thấy một số người kinh doanh lại rất thận trọng, nhiều khi thận trọng đến mức bỏ qua cơ hội. Thà họ bỏ qua một cơ hội tốt chứ không liều lĩnh. Họ không chịu đánh đổi một thứ gì cả.

Thế rồi mình tình cờ gặp được cụm từ này và thấy nó khá hay. “Take calculated risks”, tức là chỉ chấp nhận những rủi ro đã đươc tính toán trong kinh doanh, thậm chí có những thử nghiệm nhỏ trước khi làm lớn. Giống kiểu kêu họ nhảy xuống hồ, họ ko nhảy cái ào, cũng không chần chừ do sợ nước dưới hồ quá nóng hoặc quá lạnh, mà họ sẽ nhúng ngón chân cái xuống trước xem nhiệt độ của nước thế nào rồi mới quyết định tiếp.

Còn Bạn thì sao? Bạn có thích style “Take calculated risks” không? :stuck_out_tongue:

image