Thử nghiệm đăng ký và đăng bài viết


#1

Hi all,

Mọi người thử đăng ký tài khoản forum và đăng thử những bài viết đầu tiên nha.
Các chuyên mục đã được tổ chức xong.

Anh em xem tại đây: https://forums.moneyideas.vn/categories
Hoạc click vào menu: Chuyên mục

Cảm ơn,
Nice weekend :slight_smile:


được gắn lúc #2